Vi på Vilborg Arkitekter är stolta över att kunna erbjuda ett stort utbud av tjänster trots vår ringa storlek. Vi värdesätter det personliga mötet och vårt mål är att alltid vara lyhörda inför våra kunders önskemål. Vårt recept för att uppnå goda resultat är att jobba i nära samverkan och i kontinuerlig dialog med både beställare och varandra. På så sätt skapar vi ett effektivt arbetsflöde och håller kostnader nere.

Här jobbar vi brett och tar oss an många olika typer av arkitektuppdrag – allt ifrån program- och utredningsarbeten till skisser, detaljplanearbete, illustrationer, visualiseringar och projektering av såväl små som stora projekt. Vi ritar i 3D och BIM-projekterar utifrån våra beställares önskemål. Vid behov tar vi också gärna fram arkitekturvisualiseringar, sol- och skuggstudier, dagsljusanalyser med mera.

Genom åren har vi skaffat oss en god erfarenhet av de flesta typer av byggnader såsom bostäder, kontor, handel, lager, parkering, industri- och logistikprojekt. Inget projekt är för stort, litet eller komplicerat.

Kontoret har varit verksamt i mer än 30 år och våra uppdragsgivare återfinns inom det privata näringslivet, bland enskilda fastighetsägare och inom stat och kommun. Företaget drevs fram till år 2014 under namnet Ellsinger Arkitektkontor.

Vårt kontor ligger centralt vid Järntorget i Göteborg och du är alltid välkommen in på en kaffe för att diskutera planer och projekt. Tillsammans förverkligar vi visioner och verkar för en mer hållbar och vacker stad!


VILBORG ARKITEKTER AB   l   FÖRSTA LÅNGGATAN 6A   l   413 03 GÖTEBORG   l   031-102070   l   ORG.NR: 556493-2233